زبان انگلیسی

33 دوره های آموزشی

دوره های ویژه

#دوره های اخیرا منتشر شده
دوره آنلاین American English File Starter

American English File Starter

31 مرداد 1402 ساعت 10:00
540,000 تومان
دوره آنلاین Touch Stone 2B

Touch Stone 2B

23 آذر 1402 ساعت 13:00
1,390,000 تومان
تمام شده دوره آنلاین American English File 2D

American English File 2D

04 آذر 1402 ساعت 08:00
1,390,000 تومان
تمام شده دوره آنلاین American English File Starter

American English File Starter

24 آبان 1402 ساعت 18:30
1,390,000 تومان
تمام شده دوره آنلاین American English File 4

American English File 4

15 آبان 1402 ساعت 10:00
2,500,000 تومان
تمام شده دوره آنلاین دوره فشرده مکالمه سطح مقدماتی (A1)/ترم دوم

دوره فشرده مکالمه سطح مقدماتی (A1)/ترم دوم

20 آبان 1402 ساعت 19:00
1,200,000 تومان

نوع

گزینه های بیشتر