دوره ها

93 دوره های آموزشی
دوره آفلاین آموزش سایت beekast

آموزش سایت beekast

27 بهمن 1402
رایگان
دوره آفلاین آموزش برنامه kami

آموزش برنامه kami

22 دی 1402
رایگان
دوره آفلاین آموزش سایت IXL

آموزش سایت IXL

19 دی 1402
رایگان
تمام شده دوره آنلاین آموزش سایت «nearpod»

آموزش سایت «nearpod»

19 دی 1402 ساعت 22:00
رایگان
تمام شده دوره آنلاین آموزش پلتفرم cirkledin

آموزش پلتفرم cirkledin

18 دی 1402 ساعت 00:00
رایگان

نوع

گزینه های بیشتر