درباره ما

پس از سال ها تجربه در زمینه برگزاری کارگاه ها و سمینارهای آموزشی به صورت حضوری، تغییر رویکرد یادگیری با توجه به شرایط کاری، ویروس ها و آلودگی نفس گیر و مهمتر از همه پیشرفت فناوری های روز در فضای مجازی ما را بر آن داشت تاعلاوه بر برگزاری حضوری بستری برای برگزاری رویدادهای آموزشی مجازی فراهم کنیم. ایده پردازان مسیر فناوری از زمان تصمیم گیری جهت برگزاری رویدادهایتان تا تجربه استفاده آفلاین از رویداد برگزارشده تان توسط کاربران شما را همراهی می کند.