دوره ها

60 دوره های آموزشی
تمام شده دوره آنلاین آموزش سایت «nearpod»

آموزش سایت «nearpod»

19 دی 1402 ساعت 22:00
رایگان
تمام شده دوره آنلاین آموزش پلتفرم cirkledin

آموزش پلتفرم cirkledin

18 دی 1402 ساعت 00:00
رایگان
تمام شده دوره آنلاین American English File 1B

American English File 1B

09 بهمن 1402 ساعت 18:30
1,390,000 تومان
تمام شده دوره آنلاین American English File 3 A

American English File 3 A

11 بهمن 1402 ساعت 14:00
1,390,000 تومان
تمام شده دوره آنلاین American English File Starter B

American English File Starter B

13 دی 1402 ساعت 10:00
1,390,000 تومان
تمام شده دوره آنلاین آموزش انیمیکر

آموزش انیمیکر

28 آذر 1402 ساعت 13:00
رایگان

نوع

گزینه های بیشتر